Arbeta hos oss

Vill du bli en av oss

På Malte Månsons Verkstäder?

Efter en målmedveten expansion under de senaste åren har Malte Månson Verkstäder utvecklats till att nu vara Sveriges största oberoende verkstadskedja för lastbilar. Men resan fortsätter!

Med nya kompetenta medarbetare som ytterligare kompletterar våra team ska vi även bli Sveriges bästa verkstadskedja med den högsta kundnöjdheten.
Malte Månson verkar i dag i mellersta och södra Sverige, på 14 orter:

Är du vår nya medarbetare?

Two men working with trucks in black company clothing