NYHETER

Full fart framåt för Malte Månson

Med nya genomförda satsningar på certifieringar gällande såväl kvalitet som miljö flyttar nu Malte Månson fram sina positioner som landets största oberoende verkstadskedja för kommersiella fordon.

”Vi har nu uppdaterade certifieringar för ISO 9001 och ISO 14001, vilket adderar ett både affärsmässigt och ekonomiskt värde för vår verksamhet”, säger Staffan Lindewald, CEO för Malte Månson.

”Förtroendet vi fått från våra kunder i år gör att 2021 ser ut att bli vårt bästa år någonsin”.

De senaste årens expansion har genomförts via både strategiska förvärv och en betydande organisk tillväxt – samtidigt som lönsamheten stärkts väsentligt.

”Med nya verkstäder på viktiga marknader som Stockholm, Göteborg och Skåne har vi nu 16 anläggningar med god täckning i mellersta och södra Sverige”, förklarar Staffan Lindewald.

”Samtidigt har investeringar och betydande utbildningsinsatser lett till att utnyttjandet i de befintliga verkstäderna ökat markant. Sammantaget förväntas helåret 2021 visa en tillväxt på cirka 30 procent, varav den organiska andelen kommer nå cirka 17 procent, vilket är ett kvitto på att vår satsning på kvalitet och tillgänglighet för våra kunder har uppskattats.”

Med uppdaterade certifieringar inom det viktiga området kvalitet – ISO 9001 – uppnår Malte Månson flera konkurrensfördelar, exempelvis förbättrad precision i styrningen av verksamheten, högre produktivitet och lägre kostnader. Tack vare miljöarbetet inom ramen för ISO 14001 skapas goodwill, förbättrade relationer med kunder och omvärld samtidigt om det ger effektiva kostnadsbesparingar.

“Malte Månsson Verkstäder uppvisar en hög nivå gällande kvalitets- och miljöarbetet. Trots verksamhetens geografiska spridning visar företaget samstämmiga samt effektiva processer på de olika enheterna. Personalen har ett starkt kundfokus där de vid varje tillfälle vill leverera över förväntningarna. Arbetet sker på ett miljömedvetet sätt, där ständiga förbättringar är centralt”, förklarar André Åkerström, revisionsledare på Scandinavian Business Certification i Stockholm, som ansvarat för certifieringen.

”Med vinden i ryggen kommer nu Malte Månson fortsätta expandera”, förklarar Staffan Lindewald.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Lindewald, CEO för Malte Månson Holding AB

Tel: 0708-29 91 21.

Länk till pressrelease