GDPR

GDPR / Personuppgiftspolicy

Malte Månson Verkstäder samlar likt alla företag in vissa personuppgifter om våra kunder, för att kunna tillgodose deras behov och önskemål.
De uppgifter som sparas hos oss vid besök på våran hemsida är följande och knyts inte till enskild individ, utan sparas endast som statistiskt dataunderlag. Informationen sparas i 14 månader och tas sedan automatiskt bort. Se avsnitt Cookies om du vill förhindra detta.
 
 • Ungefärlig plats som besökaren befinner sig på.
 • Om någon är återkommande/förstagångs besökare.
 • Vilken webbläsare som använts.
 • Om dator/mobil eller platta användes för besöket.
Extern sekretessinformation

Malte Månson Verkstäder AB skyddar och respekterar din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679. Denna sekretessinformation ger dig därför en inblick i hur vi samlar in och använder personuppgifter, samt under vilka villkor vi kan delge dessa till andra och hur vi säkerhåller dessa. Denna sekretessinformation appliceras på alla delar inom våran verksamhet från försäljning, marknadsföring samt arbetsutförande. Dessa uppgifter samlar vi in.

Kontaktuppgifter

Företagskunder: Namn, e-postadress samt telefonnummer

Privatkunder: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress. Information om dina beställda arbeten. Vi sparar data om vilka av våra tjänster du beställer och använder.

Arbetsutförande

När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss för att vi skall kunna assistera dig i dina ärenden.

Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in och behandlar data via följande kanaler:

 • Uppgifter som du delger oss när du blir kund
 • Uppgifter som du delger oss i form av e-post, telefonsamtal eller sociala medier
 • Inhämtning från andra källor, till exempel kreditupplysning
Detta används dina personuppgifter till.

För att vi skall behandla din data krävs att någon av följande rättsliga grunder är uppfyllda:

 • Krav för att fullgöra avtal mot dig som kund
 • Krav för att fullgöra en för Malte Månson Verkstäder AB rättslig plikt
 • Om behandlingen ligger i både ditt och Malte Månson Verkstäder AB’s intresse
 • Samtycke från dig som kund för specifik behandling.
Kommunikation

Vi använder personuppgifter som du givit oss vid tidigare kontakt för att kunna ge dig snabbare och bättre hjälp. Vi använder även dina kontaktuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev, information om dina köpta produkter samt erbjudanden och övrig info om våra tjänster.

Utveckling av verksamhet

Vi förbehåller oss rätten att behandla dina uppgifter kring hur du använder våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig baserat på dina behov, behandlar vi uppgifter om vilka tjänster och produkter du införskaffar hos oss.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar dina personuppgifter så att risken för följande punkter minimeras:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Externa attacker
 • Lagbrott
 • Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
Lagstadgad skyldighet

Malte Månson Verkstäder AB behandlar personuppgifter för att efterfölja aktuella lagkrav.

Sparande

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandling.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Leverantörer och partners: Våra avtal med samarbetspartners och underleverantörer är inom EU och gör att alla underleverantörer måste följa samma lagstiftning gällande personuppgifter. I avtalen med dessa finns det inskrivet hur personuppgifter får behandlas och personuppgiftsbiträdesavtal överenskommes där behov finns. Vi eftersträvar alltid att aldrig dela mer personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt för att kunna erbjuda dig tjänster som du efterfrågat från oss. Vi vidtar även lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning rörande säkerhet och personlig integritet. Vi säljer inte vidare uppgifter till 3:e part i något avseende.

Myndigheter: På begäran från polis eller andra myndighetsorgan så kan Malte Månson Verkstäder AB vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter som vi innehar.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Malte Månson Verkstäders personal använder sig av industristandard för lagring av personuppgifter och webbkommunikation genom SSL/TLS kryptering för webbaserade ärenden. Företaget har även följande säkerhetslösningar implementerade för hantering av datakommunikation.

 • Dedikerad företagsbrandvägg
 • Säkerhetskrypterade nätverksuppkopplingar
 • SPF protokoll för att förhindra spoofing
 • Slutna intranät
 • Antivirus skydd
 • Loggning av mailtjänster
 • Krypterade anslutningar för tillgång till intranät.

Malte Månsons Verkstäders personal behandlar bara uppgifter som deras uppdrag kräver.

Hur behandlar vi dina uppgifter när du inte längre är kund.

När du frånsäger dig tjänster hos oss tar vi bort dina personuppgifter där det inte längre finns ett syfte för fortsatt behandling.

Du har rätt till dina personuppgifter.

Du bestämmer över dina egna personuppgifter, du kan därmed avgöra vilka uppgifter som du vill lämna, samt på vilket sätt vi får behandla dina personuppgifter, samtycket kan även återkallas när som helst. Vissa personuppgifter krävs dock för att vi skall kunna utföra arbete åt dig som kund, vi kan därför inte garantera att vi vid rensning av dina personuppgifter kommer kunna tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Vid önskemål om radering, kontakta oss så kommer detta att utföras snarast möjligt. Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig, samt hur vi behandlar detta, du har också rätt att få en kopia av denna information. Kontakta oss så hjälper vi till med detta.

Vilken data tas inte bort?

Vi sparar data som krävs utifrån bokföringslagen.