KONTAKT

Postadress huvudkontor

Malte Månson Verkstäder AB
Berglundavägen 10A
702 36 Örebro

Fakturaadress

Malte Månson Verkstäder AB
C/O BGC
BGC-id: FOR 1883
205 36 Malmö
Faktura via mail
BG-PB1@maildrop.wm.net

Ekonomi

ekonomi@maltemanson.com
010 - 169 93 15

Ekonomichef

Magnus Åbjörnsson
010-169 93 01
magnus.abjornsson@maltemanson.com

VD

Staffan Lindewald
010-169 93 21
staffan.lindewald@maltemanson.com

HR Chef

Anna Brorson
010 - 169 93 07
anna.brorson@maltemanson.com

Marknads- & Affärsutveckling

Ferenc Safian
013-190 01 03
ferenc.safian@maltemanson.com

Drift & Kvalitetschef

Jesper Stolt
021-540 03 23
jesper.stolt@maltemanson.com

Fordonsförsäljning

Hans Sjöblom 026-18 15 33
hans.sjoblom@maltemanson.com