NYHETER

Nytt förvärv stärker Malte Månsons position som Sveriges största oberoende verkstadskedja för kommersiella fordon

Genom förvärvet av Hagelids Lastvagnsservice i Helsingborg adderar nu Malte Månson ytterligare en anläggning i Skåne.

”Via Hagelids får vi tillgång till en kompetent verkstad med stor utvecklingspotential och bästa tänkbara läge i Ättekulla industriområde”, säger Staffan Lindewald, CEO Malte Månson.

Helsingborg rankas som Sveriges näst bästa logistikläge, efter Göteborg. Hagelids är sedan drygt 30 år en väl inarbetad verkstad med gott rykte och många lojala och nöjda kunder.

”Med en verksamhet i det expansiva Helsingborg finns goda möjligheter att snabbt genomföra en fortsatt satsning på hög kvalitet och tillgänglighet, helt i linje med Malte Månsons övergripande strategi”, förklarar Staffan Lindewald.

Planen är att ytterligare bredda tjänsteutbudet och tillföra ny kompetens. Arbetet med att renovera och bygga ut verkstaden inleds därför omgående, vilket innebär en omedelbar rekrytering av såväl fler mekaniker som administrativ personal.

I och med förvärvet av Hagelids och det nyligen genomförda köpet av Gottes i Göteborg har Malte Månsons position

som Sveriges största oberoende verkstadskedja för kommersiella fordon stärkts ytterligare.

”För kommande år budgeterar vi med en försäljning på cirka 300 MSEK, vilket innebär att vi sedan 2018 mer än fördubblar vår verkstadsomsättning, samtidigt som lönsamheten stärks än mer”, säger Staffan Lindewald.

Malte Månson tillträde av Hagelids Lastvagnsservice är planerat till den 1 november.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Lindewald, CEO för Malte Månson Holding AB. Tel: 0708-29 91 21.

Länk till Pressrelease