NYHETER

Vi expanderar till Stockholm och förvärvar Hylast

Malte Månson förvärvar Hylast AB i Jordbro i södra Stockholm, en av Sveriges största märkesoberoende verkstäder för tunga fordon.

Förvärvet tillför vår koncern ytterligare kvalitet, kompetent personal och tillgänglighet. Hylast ger oss också en plattform i den mycket viktiga Stockholmsregionen, säger Staffan Lindewald, VD för Malte Månson.

Förvärvet ligger i linje med strategin att inom en treårsperiod bli den tydligt ledande aktören på vår marknad.

-Nu täcker vi landets största marknadsområde med en välkänd verkstad med ett tjugotal professionella mekaniker som hanterar alla märken på lastbilssidan, säger Staffan Lindewald.

Tillskottet kommer för koncernens del innebära en ökning av omsättningen på årsbasis med drygt 40 MSEK. Hylasts starka varumärke ska leva vidare i koncernen, helt enkelt för det signalerar kvalitet i branschen

-Vi är glada att Malte Månson tar över stafettpinnen och därmed garanterar våra trogna kunder att även fortsättningsvis erbjudas god kvalitet och hög service, säger Klas Andersen, VD för Hylast.

Malte Månson-koncernen kommer efter förvärvet att förfoga över sammanlagt 14 anläggningar i landet som täcker hela spannet, från lätta till tunga lastbilar och bussar. Meningen är att det ska bli ännu fler i framtiden.

-Våra expansionsplaner är mycket tydliga. Vi siktar på att inom tre år vara Sveriges ledande företag på den märkesoberoende marknaden för lastbilar, stora som små. Vägen till målet kommer att innebära ytterligare strategiska förvärv av stora, välskötta anläggningar med hög kundnöjdhet, berättar Staffan Lindewald.

Länk till pressrelease