Visselblåsning

Visselblåsarfunktion

Från och med den 17 december 2023 kräver den svenska visselblåsarlagen att alla företag med fler än 50 anställda ha en visselblåsarfunktion och att rutiner för hur visselblåsningar hanteras införts.

Lagen 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) syftar till att göra det säkert, enkelt och tryggt för arbetstagare och andra parter att rapportera om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren.

Malte Månson Verkstäder AB har en intern kanal som är tillgänglig för personer som förekommer i verksamheten förenligt med Lagen 2021:890.

För mer information: Visselblas@maltemanson.com